Våre tjenester

Fortøyning:

Våre båtar er utrusta for slep og ankerhandtering. Vi legg ut komplette oppdrettsanlegg og marina. Full dokumentasjon på arbeidet, som støttar alle krav i Nytek-forskrifta.

Ringvask, generasjonskontroll og service:

DSC_0586

Vår moderne ringvaskar gjer rein flytekragen effektivt. Vi tilfredstiller alle krav til brakklegging, med reingjering av ringar og flåte.

Våre teknikarar tar samtidig generasjonskontroll og service, slik at alle oppgåver blir løyst med ein båt.

Notvask:

Våre moderne notvaskarar brukar lavt trykk, og stor vannmengde. Er dermed veldig skånsom vask, og ivaretar impregneringa på best mulig måte. Vaskar er Rov-basert, og er dermed fritt-flygande i nota. Fungerar godt til inspeksjonsverktøy også.

Vi vaskar også luse-skjørt, noko som gjer at det ikkje er nødvendig å ta dei på land for reingjering.

Arbeidsdykking:

Vårt dykketeam disponerar egen service-katamaran, og tar alle typar oppdrag. Not-inspeksjon, reingjering sjøledningar, flensing, bolting, forskaling og sprenging kan utførast.

ROV:

Vi har fleire typar Rov. Tar alle typar inspeksjonar.

Servicebil:

Vi har servicebil med slangepresse og verktøy for dei fleste reperasjonar og service. Bilen rykker ut på kort varsel !