Notvask

FNC8

Vi har anskaffa ein moderne fjernstyrt notvaskar. Denne er ROV basert og har fleire kamera. Vaskaren har åtte roterande spyle-skiver. Nota blir spylt rein ved bruk av sjøvatn levert av ei diesel driven høgtrykkspumpe. Sidan vaskaren er beltefri, så lagar den ikkje skadar i nota.

Vi har lang erfaring innan oppdrett, og veit kor viktig det er med rein not for å bevare fiskehelse og ein god produksjon. I kampen mot lakselusa, så er det ofte brukt leppefisk, og då må nota vere rein for å ha god effekt av rensefisk. Dette betyr at nota må vaskast ofte og grundig. Vi tar gjerne jobben!

 

 

 

 

Comments are closed.